Glad for at Stavanger sluttar å lokka ungdom med busskort

For å få utanbys studentar til å flytta dit, har Stavanger kommune lokka dei med gratis busskort. Sokndalordføraren er glad for at det nå blir slutt på denne ordninga.