Slik skal bilkjørerne ha best mulig sikkerhet

Å holde fartsgrenser, kjøre med full oppmerksomhet, ingen rus og bruk av sikkerhetsutstyr når en er ute i trafikken, er noen av de viktigste faktorene for å holde antall trafikkulykker nede.