Solgte kraftverk for 56 millioner i 1995, først nå er alt på plass

Flekkefjord kommune solgte Høylandsfoss kraftverk og Sagefossen kraftverk med tilhørende eiendommer og rettigheter til Oslo Energi AS i 1995, men deler av eiendommene ble ikke overdratt til kjøper.