Det kom over 70 kunstinteresserte fra hele regionen som ville sikre seg kunst denne flotte sommerdagen.

Programmet åpnet med musikken av trioen Ilze Jaunzeme på flygel og Agate og Peteris Ozolin, begge på cello.

Kultursjef Jan Schou ønsket hjertelig velkommen og overlot ordet til Digital Rådgiver Torill Haugen ved Sørlandets Kunstmuseum, som hadde en nær og personlig hilsen, knyttet til sitt nære samarbeid med kunstneren, gjennom sitt tidligere arbeid som daglig leder på Utsikten Kunstsenter i Kvinesdal.

Leder av Kvina Kunstnarlag, Lajla Røhne takket for det gode samarbeidet med Kvinesdal kommune og arvingene etter Leiv Knibestøl, som hadde gjort det mulig å få til denne utstillingen.

På vegne av Kvinesdal kommune, takket kultursjefen Knibestøls familie for den storslåtte gaven om å ta vare på kunsten etter kunstmaleren. Betty Knibestøl, som har vært familiens kontaktperson, mottok blomster som et synlig bevis på takknemligheten.

Samlingen ble avsluttet med trioen Jaunzeme og Ozolin sin musikk. Det var mange som festet seg ved det flotte stykke av den Latviske komponisten Raimonds Pauls: «Teater». Knibestøls familie sa at musikken som ble spilt under åpningen, var slik musikk kunstmaleren likte å lytte til når han satt på atelieret sitt og malte.

Salget var veldig godt i helgen – men det er fortsatt mange kunstverk til folk som ønsker å sikre seg et maleri eller tegning etter Leiv Knibestøl. Utstillingen vil være åpen hver dag i hele juli.


Foto: