Solid resultat: Økte omsetningen med nesten 30 prosent

Hellvik Hus Flekkefjord AS fikk et godt år i 2019, viser de ferske regnskapstallene.