Sølvfotet måneflekkflue kan begrense gigant-steinbrudd

Fylkesmannen i Rogaland mener grensene for driften av steinbruddet Rekefjord Øst må begrenses på grunn av en sjelden flue.