Kraftprodusenter og rikspolitikere sutrer over den abnormt lave fyllingsgraden det nå er i norske vannmagasiner. Men det er jo ikke det minste merkelig at det er lite vann bak demningene, når politikerne bak velgernes rygger har bestemt at Norge skal forsyne store deler av Nord-Europa med billig strøm som tvangs-subsidieres av sørnorske strømkunder!