Øker søppel-gebyrene

Det legges opp til en økning på 3,2 prosent i prisene for renovasjonsgebyr i 2020.