Det vil alltid være et behov for hjertestartere, og ikke minst på offentlige steder der det foregår fysisk trening til nær sagt det meste av døgnets tider. En utfordring kan da være at hjertestartere ikke alltid er like lett å få tak i innen rimelig tid, noe saksbehandler for allmenn kultur, Lene Rørvik i Flekkefjord kommune virkelig fikk erfare.

– Jeg henvendte meg til «Hjertevakten» som er leverandør av medisinsk utstyr, men de kunne ikke love noe levering av en hjertestarter før påske til neste år, noe som jo er altfor lenge å vente. Jeg tok da kontakt med Ellen Matsen i LHL for å forhøre meg om hun kunne hjelpe til med å skaffe en.

Gave til kommunen

Og hjelpe til kunne hun virkelig. Ikke bare fikk Ellen bestilt hjertestarter fra LHL butikken, regningen på godt over 14.000 kr tar også LHL. Rask levert ble den også.

– Lene Rørvik tok kontakt med meg 31. oktober og samme dag bestilte jeg hjertestarter fra LHL sin butikk. Allerede 2. november ble den levert, noe jeg selv ble litt overrasket over. Her leverte virkelig posten, forteller hun med et smil.

Det er ikke bare LHL som i «verste» fall kan få bruk for hjertestarteren som sist uke kom på plass i Flekkefjord Sparebank Arena.

– Det å ha en hjertestarter tilgjengelig på et sted som dette er utrolig viktig. Selv trener jo LHL sin lokale trimgruppe her i hallen to ganger i uken, men alle de andre brukergruppene kan jo også ha et like stort behov for en hjertestarter når de bedriver sin aktivitet. Dette er et så viktig tiltak at vi derfor bestemte oss for å gi hjertestarteren i gave til kommunen, sier Matsen.


Må registreres!

Selv om det nå blir informert om at det er kommet på plass en hjertestarter i flerbrukshallen, så har Ellen Matsen en sterk oppfordring til andre i Flekkefjord som har en offentlig hjertestarter tilgjengelig.

– Jeg oppfordrer alle butikker, kontorer og andre i det offentlige rom i Flekkefjord som har tilgjengelige hjertestartere, om å registrere disse på hjertestarterregisteret på nettsiden til 113.no. Dette er utrolig viktig at kommer på plass!