–Vi får flere pasienter som trenger behandling på grunn av covid-19. Det betyr at vi forbereder sykehuset for å ta imot disse. Vi må også forberede oss på at pasientene som kommer kan trenge intensivbehandling, sier fagdirektør Susanne Hernes i en pressemelding.

Antallet uvaksinerte pasienter som legges inn øker. Nå er tallet over 60 prosent ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Det betyr at flere pasienter blir lagt inn på grunn av smitten, og ikke som tidligere at smitten kommer i tillegg til innleggelsesårsaken.

– Dette er en alvorlig utvikling, og understreker viktigheten av å vaksinere seg mot covid-19, sier Susanne Hernes.

Beredskapssituasjonen fører til at sykehuset må ta ned noe planlagt aktivitet.

– Det vil si at noe kirurgi eller poliklinikk kan bli utsatt som følge av at helsepersonell eller arealer må benyttes på annen måte enn ved en normalsituasjon, opplyser hun.

De pasientene dette gjelder vil bli kontaktet av sykehuset.