Blir ny fagdirektør for Sørlandet sykehus

Susanne Hernes blir ny fagdirektør ved Sørlandet sykehus HF etter Per Engstrand som går til Helse Sør-Øst RHF.