«Store utfordringer med faglig samarbeid»

Deloitte sin kartlegging av ny klinikkstruktur viser store utfordringer med det faglige samarbeidet på tvers i Sørlandet sykehus. Situasjonen har ikke blitt bedre eller enklere etter opprettelsen av stedlige klinikker med klinikkdirektører.