– Større sykehusambisjoner enn budsjetter

Sykehusdirektør Nina Mevold i Sørlandet sykehus mener regjeringen har høyere ambisjoner for spesialisthelsetjenesten enn det statsbudsjettet gir uttrykk for.