Sørlandet topper klinisk TSB-forskning

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus Kristiansand

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sørlandet sykehus er det eneste helseforetaket i Norge utenom universitetssykehusene, som driver forskning innenfor Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

DEL

Ved Sørlandet sykehus er TSB-forskningen knyttet til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). FoU-enheten ble opprettet i 1999 og sysselsetter fire ansatte. Målsetningen er å drive med klinikknær rusbehandlingsforskning, og spesialfeltene er pårørendeforskning og helsetjenestens samarbeid med brukerbaserte ressurser.

Fakta:

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidrar med kompetanse til tjenesteytere og pasienter, basert på pasienterfaringer, klinisk praksis og forskning.

- Forskningen har vært avgjørende for at ARA ble godkjent som utdanningssted for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin. Det bør kunne tolkes slik at det er en kvalitet på behandling og utdanning på ARA som er på nivå med universitetsklinikk, sier forskningssjef Frode Gallefoss ved SSHF.

Det er helseforetak med universitetssykehusfunksjoner som forsker mest på behandling av rus- og avhengighetslidelser. Men med fire egne årsverk er Sørlandet sykehus det eneste helseforetaket utenom universitetssykehusene som driver TSB-forskning med hjelp av mer enn ett årsverk og i regi av en klinisk avdeling.

Artikkeltags