Steinar Fuglestveit hevder blant annet, følgende:

”Savner imidlertid at dere stortingspolitikere på Agderbenken kunne komme tydeligere og klarere fram og støtte distrikts-Agder bedre selv om stemmegevinsten er lavere enn for byene”.

Gisle Meininger Saudland ( Frp ) har stilt seg svært kritisk til vindindustrien på land. Tellef Inge Mørland (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har også stilt seg kritiske til slik industri på land.

Utover det, kan det i henhold til hva en kan lese i media, synes som om den resterende del av Sørlandsbenken svikter stort.

Tusener av mennesker på Agder opplever maktesløshet, sinne og frustrasjon når vindkraftselskapene jager over landsdelen. Tusener av mennesker opplever at deres hytter, hus og gardseiendommer faller i verdi, og tusener av mennesker må i fremtiden leve med støy og ødelagte landskap.

Dette skyldes, blant annet, at et fåtall grunneiere tegner varige avtaler med vindkraftselskapene lenge før noe som helst utredningsprogram foreligger og lenge før noen som helst konsekvensutredning er utarbeidet.

Disse grunneierne kan etter avtaleinngåelse ikke komme bort fra avtalene. Det er det kun vindkraftselskapene som kan.

Kanskje vi kan sette vår lit til fylkespolitikerne og de partier de representerer når det gjelder å få den resterende del av Sørlandsbenken i tale i denne sak.

En skulle anta at disse fylkespartiene også innehar påvirkningskraft på flere stortingspolitikere enn de som representerer Agder.

Under fylkespolitikerdebatten på Lyngdal dyrskue, den 06.09.2019, ble det fra samtlige partier – bortsett fra Høyre - uttalt at ytterligere vindindustri på Agder er uaktuelt.