Danmarks kronprinspar deler ut stjernedryss priser hvert år. Prisene gis til personer og organisasjoner som viser fremragende prestasjoner, viser nytenkning og høy kvalitet innen kunst, kultur og sosialt arbeid.

Innenfor sosialt arbeid kan prisen gis til private, offentlige og frivillige foreninger, institusjoner og organisasjoner som viser innovativt, kreativt og nyskapende initiativ til gagn for sosialt utsatte eller marginaliserte grupper.

I år gikk prisen til den landsdekkende organisasjon Social Sundhed.

Organisasjonen vil «bygge bro mellom mennesker og sunnhetsvesenet». Utsatte grupper har markant dårlige sunnhet og helse enn befolkningen generelt, utsatte mennesker dør i gjennomsnitt 20 år før andre.

Frivillige stiller opp for å følge til avtaler, de sitter på samme side av bordet som brukeren/pasienten, når han/hun møter helsevesenet. De frivillige er studerende innen helsefagområdet: leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og lign. Gjennom organisasjonen blir de skolert og kalles brobyggere.

Når de etter ferdig utdannelse møter pasienter på den andre siden av bordet har de en mye større forståelse av de utfordringer og hinder pasienter – og spesielt utsatte pasienter – har.

Brobyggere kan følge til lege, tannlege, psykolog, fysioterapi, skadestue, vaktlege, apotek, undersøkelser og behandling. Under møtet kan brobyggeren skrive ned det som blir sagt, kan evt. hjelpe med å avklare ting, støtte og gi trygghet. Brobygger og buker/pasient møtes på forhånd for å få en gjensidig forståelse, avtale og forberede seg. Etterpå kan brobygger hjelpe, for eksempel ved å gå gjennom notater fra møter, forklare helsefaglige begreper og se frem i tid.

Situasjonen er nok ikke bedre i Norge, alt for mange vegrer seg for å oppsøke helsevesenet med store konsekvenser. Vi har store forskjeller innen sosial sunnhet. Økonomi, utdannelse og bosted er bare noen av de faktorer som påvirker helsa. Språk, rus, kronisk sykdom, arbeidsledighet etc. gjør det vanskelig og skremmende å skulle oppsøke helsevesenet.

Norge bør ha en tilsvarende ordning. Ikke bare hjelper brobyggere utsatte mennesker til bedre helse og et bedre liv. Brobyggerne blir også mye bedre kvalifiserte og empatiske helsearbeidere.