På landsmøtet lørdag ble det vedtatt en resolusjon der Senterpartiet går inn for å endre dagens helseforetaksmodell på flere områder.

Modellen med helseforetak, tuftet på bedriftsøkonomiske prinsipper, ble innført av Stoltenberg-regjeringen i 2001. Den nåværende Ap-Sp-regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede endringer i modellen. Deres rapport skal etter planen legges fram 31. mars.

Men Senterpartiet går allerede nå inn for at folkevalgte skal inn i helseforetakenes styrer.

Dessuten vil partiet at det må skilles mellom drift og investeringer. Partiet er særlig kritisk til at sykehusene må spare av driftsbudsjettet for å få råd til nødvendige investeringer i nye bygg og utstyr.

I tillegg vil partiet at den innsatsstyrte finansieringen, der sykehusene får betalt et visst beløp per utført behandling, reduseres til fordel for større rammefinansiering.