VIDEREUTVIKLING AV Flekkefjord sentrum har vært et satsingsområde de seneste 25 årene. Det siste som ble gjort var bygging av Elvepromenaden som har vitalisert sentrumsområde på en utmerket måte. Men kommuneledelsen vil gjerne fortsette denne samfunnsutviklingen og har startet prosessen med å se på en promenade på byens fremside, foran husrekken ut mot fjorden, mellom Tollbodbryggen og Eschebryggen. Det har ligget i kommunens planverk helt tilbake til slutten av 1990-tallet. Det strandet imidlertid på kostnadene knyttet til innløsing av eiendommer i området.

NÅ KOMMER forslaget om å etablere promenade på sydsiden av Flekkefjord sentrum opp på nytt. I den forbindelse har grunneierne i området kommet med et spennende innspill som i går ble presentert for kommunen. De foreslår en flytende gangpromenade fra Tollbodbryggens sydvestre hjørne til Eschebryggen – uten at det går ut over Eschebryggens evne til å ta imot skip.

GRUNNEN TIL at dette er et interessant innspill, er rett og slett at man kommer mye lenger med mye mindre midler enn det man må påregne dersom man skal løse inn strandeiendommer i området. Dette er et forslag som grunneierne selv kommer med og som de selv mener ikke vil utløse erstatningskompensasjon. Det er verdt å merke seg. I tillegg er dette et anlegg som trolig blir atskillig billigere totalt sett enn om man skulle anlegge en promenade langs land.

I TILLEGG vil en slik løsning også kunne tjene som en bølgebryter i et område med kraftig vind og bølger når været står inn fra sydvest. På innsiden av denne flyteanretningen vil det oppstå en slags lagune der man også kan få plass til småbåter, noe det til enhver tid vil være et økende behov for.

FOR OSS er det viktig at tiltak man gjør i dette området ikke kommer i konflikt med Eschebryggen som byens trafikkhavn. Vi må sørge for at utformingen av en slik flytende promenade ikke forhindrer at et cruiseskip som for eksempel «Deutschland» – eller andre cruiseskip, kan legge til kai i Flekkefjord. Det kan trolig tilpasses gjennom en vurdering av hvor man legger svingen i den flytende promenaden. Dette tror vi er et fruktbart innspill til en viktig plan – og en farbar vei for et enda mer attraktivt sentrum.

PS: For ordens skyld er ikke Avisen Agder grunneier i området lenger. Agder leier i dag lokaler i Strandgaten.