Gå til sidens hovedinnhold

Spennende planer for grønt rederi

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

DET GRØNNE skiftet skaper spennende ringvirkninger. Flekkefjord-baserte Navigare Logistics går sammen med to andre selskaper på Sørlandet om å skape et rent nullutslippsrederi. Viridis Bulk Carriers er klar til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet i shipping industrien. Sammen med Navigare Logistics er Amon Maritime i Sandefjord og Mosvolds Rederi i Farsund. Sammen skal de vise verden at det går an å ha en skipsindustri som ikke står på verstinglisten over utslipp.

VIRIDIS BULK har mottatt støtte fra Grønn Platform-ordningen til forprosjektet «FlexBulk – Ammonia power». Sammen med Arena Ocean Hyway Cluster skal Viridis jobbe for å videreutvikle prosjektet og legge grunnlaget for en serie nybygg av utslippsfrie fraktefartøy. Målet er en serie med nullutslippsskip til bruk innen short-sea shipping. Hvert av de nye skipene vil årlig spare CO₂-utslipp tilsvarende 3000 personbiler.

REDERNE MENER de ved å bruke ammoniakk som karbonfritt drivstoff kan utvikle kostnadseffektive og robuste skip med tilstrekkelig rekkevidde. Han anslår at fartøyene vil kunne seile mer enn 3000 nautiske mil (5556 km) mellom hver bunkring. Det er like langt som tilsvarende dieseldrevne fartøy.

SKIPSINDUSTRIEN ER utvilsomt den aller viktigste transportør av gods og varer mellom landsdeler og ikke minst mellom verdensdeler Når vi ser på de økonomiske konsekvensene av en blokade av Suezkanalen, slik vi opplevde rett før påske, så forteller det noe om hvor avhengige vi er av godstransport på kjøl. Men skipsfarten har ikke hatt et godt rykte på seg – og derfor er det som skjer med Viidis Bulk Carriers trolig bare begynnelsen på en rivende utvikling med mål om å skape utslippsfri skipstransport totalt sett.

VI SYNES dette er veldig spennende og vi tror det at også Flekkefjord-selskapet Navigare Logistics nå setter seg i førersetet for denne utviklingen, kan gi store ringvirkninger. Industrien i Flekkefjord har til alle tider vært innovative og nyskapende og deltatt i utviklingen, for å sikre gode, lokale arbeidsplasser.

DERFOR HEIER vi på Navigare Logistics fra Flekkefjord. Vi gleder oss til fortsettelsen.