I MORGEN legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem statsbudsjettet for neste år. De intensjoner som ble slått fast i regjeringsplattformen etter forhandlingene på Hurdal, kan fort fordunste, rett og slett fordi verden ser helt annerledes ut nå enn da regjeringserklæringen ble utarbeidet. De meget endrede forutsetningene for dagens regjering, har skapt velgerflukt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er alvorlig for partiene når Senterpartiet på meningsmålingene nå vaker rundt sperregrensen, mens Arbeiderpartiet aldri har hatt lavere oppslutning.

NOE AV årsaken til den lave oppslutningen handler om kommunikasjon mellom regjeringen og velgerne. Det har ikke vært enkelt å forklare hverken høye strømpriser, høyere renter og kraftig prisstigning når regjeringspartiene i valgkampen lovet at det nå skulle være vanlig folks tur. Forklaringene fra regjeringen har ikke gått hjem hos folk flest – eller hos vanlige folk. Prioriteringene kommer til å bli tøffe i tiden som kommer.

NÅR FINANSMINISTEREN legger frem sitt budsjett torsdag formiddag, vet vi at det blir et stramt budsjett, der mange av de tiltakene som vi trodde var helt i rute, plutselig ikke er det. Veiutbygging er et av de tiltakene som kan vise seg å få et skudd for baugen. Finansieringen av virksomheten til Nye Veier AS burde ha fått en kraftig økning av sin pengepott. I stedet blir det trolig smalhans og fare for flere veiprosjekter i landet, blant annet stamveien med fire felt fra Kristiansand til Stavanger.

MEN VEIUTBYGGING er bare ett av punktene der regjeringen kan finne på å gjøre store endringer. I tillegg blir det høyere skatt og mindre til en rekke andre formål. Vi kommer til å få en sterk reduksjon av oljepengebruken og heller omfordele penger ved hjelp av nye skatteregler. Det vi allerede nå kan si, er at det budsjettet som finansministeren legger frem i morgen, neppe er det budsjettet som blir vedtatt. Regjeringen er helt avhengig av støtte fra minst ett annet parti. De neste månedene kan derfor bli meget spennende, rent politisk