– Batterier kan løse klimaproblemer

Batterienes betydning i det grønne skiftet var del av temaet for årets siste Lørdagsuniversitet i Spira.