Det var i forbindelse med en julemiddag på B20 for alle ansatte at utdelingen fant sted. Rådmann Svein Tore Åtland, leder for Sirdalsvekst Inge Stangeland og varaordfører Isak A. Liland møtte opp for å overrekke utmerkelsen.

Varaordføreren gav uttrykk for at han var imponert både av det indre og ytre miljøet i bedriften.

– Vel så viktig er jo det indre miljøet i en bedrift, og jeg har inntrykk av at det er svært godt i dette selskapet, sa Liland.

Han mimret tilbake til starten for 25 år siden da daglig leder Kim Helge Tjomlid tok over taxiløyvene etter tidligere driver Isak Netland. Liland var svært imponert over utviklingen som har skjedd i løpet av disse årene. I dag har Tonstad Taxi rundt 20 kjøretøy, derav fire store busser, og har cirka 9 årsverk. Tonstad Taxi har transportoppdrag som strekker seg langt utenfor Sirdals grenser, blant annet med omfattende busskjøring tidvis både på Østlandet og Vestlandet.

Leder i Sirdalsvekst Inge H. Stangeland forklarte mer inngående om hva miljøfyrtårn-sertifiseringen innebærer – om både fortrinn og krav.

For det er relativt strenge krav for å kalle seg miljøfyrtårn, hvertfall for en transportbedrift.

– Nå må blant annet alt avfall veies og sorteres nøye, og nye kjøretøy må enten være i kategorien nullutslipp eller euroklasse 6. De fleste kjøretøy er nå i euroklasse 6, og el-taxi er under planlegging, opplyser daglig leder Kim Helge Tjomlid.

Han roser sjåfør Ingvar Sele sitt utrettelige arbeid med miljøfyrtårn-sertifiseringen.

– Han har gjort en kjempejobb, og fortjener en stor del av æren for at vi nå er blitt et miljøfyrtårn, påpeker Tjomlid.