God innsats av Flikka-skyttere

Av

Flere Flikka-skyttere markerte seg på Østlandet i helgen.