Skytingens Dag fra Røyseland

Av

Skytingens dag ble gjennomført for Kvinesdal Skytterlag.