Kanonskyting av Wenke Blien!

Av

Tidenes skyteserier av Wenke Blien.