- Kommunen må kontakte Vegvesenet

LMT-utvalget i Sokndal satser på at NVE og Vegvesenet kan bli enige om en løsning for avkjørselen fra fylkesvei 44 til Tellenesveien. Dette må nemlig til for at motorsportanlegget i Kroheia kan bli realisert. Utvalget har bedt kommunen ta kontakt med Vegvesenet om saken.