Gå til sidens hovedinnhold

Stå opp og ta flom-ansvar

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

BÅDE UTBYGGERE og kommuner skal passe på at det ikke bygges, eller i det minste at det sikres skikkelig, i områder som kan utsettes for flom og skred. Kommunene har et ekstra ansvar for dette siden de også er myndighet for hvilke områder som skal kunne bebygges. I Sirdal kommune brukte man i 2019 Norconsult til å lage en omfattende flomsonekartlegging av den øvre delen av Sirdal. Kartleggingen viste blant annet at Sinnes skule og mange hytter langs Sinnesvatn vil bli hardt rammet av 200-årsflom.

I JULI i fjor skrev Agder: «Både skole, vei, hus og hytter vil rammes av 200-årsflom». Det var bare noen måneder etter at entreprenørene hadde levert sine tilbud for utbygging av Sinnes skule. Av en eller annen merkelig grunn sendte ikke kommunen ut ny informasjon om at tiltak som flomvoll eller andre sikringstiltak måtte innarbeides i prosjektet.

DET VAR først da kommunen, gjennom entreprenør og konsulent, våren 2020 sendte byggesøknad om utbygging og ombygging av Sinnes skule at kommunens tekniske utvalg reagerte og påpekte at man ikke uten videre kan bygge i et flomutsatt område. Utvalget gjorde det de måtte og nektet bygging uten at det gjøres flomtiltak.

FORMANNSKAPET I Sirdal skulle i sommer ta stilling til om det var godt nok å heve bygget, eller om det skulle bygges en flomvoll for å sikre hele skoleområdet. Politikerne valgte å sende ballen tilbake til entreprenøren uten å ta stilling til hva som er den beste løsningen for å sikre dette området. Det de fikk vite i flom-rapporten fra 2019 ble ikke en gang nevnt i debatten om sikring av skolen.

HER ER det flere som har sovet i timen, men nå er det på tide å stå opp og ta flom-ansvar. Det blir for lettvint av politikerne å skyve dette over på entreprenøren. Flere politikere gjentar ofte i sakene om Sinnes skule at «kostnadene skal dekkes innenfor vedtatt ramme for prosjektet» Skal man kunne holde kostnadene må også utgangspunktet være realistisk og inneholde viktige forutsetninger som sikring mot flom.