Stankelbein skader eng og beite

Av

I år er fleire enger i distriktet blitt gule etter angrep av stankelbein.