Står fast på Kvinesdal-korridor

Nå er det like før E39-planen sendes til sluttbehandling. Mineralforekomstene på Ualand gjør at det blir endring i planene, men eventuelle nye løsninger for E39-plassering i Kvinesdal overlates til Nye Veier.