Starter arkeologiske undersøkelser for ny E39

Nye Veier har sendt ut varsel om arkeologiske undersøkelser i Flekkefjord til aktuelle grunneiere.