Fylkets vegvesen splittes opp

Fylkeskommunens veg- og eiendomsavdeling blir liggende i Arendal. Strategi og mobilitet innen samferdsel blir sittende i Kristiansand.