Slår alarm om kompetanse

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I ET forsøk på å gi fylker flere arbeidsoppgaver, har myndighetene bestemt seg for å splitte opp Statens vegvesen, slik at ansvaret for veier nå legges om. I det arbeidet som nå gjennomføres for å gjennomføre reformen, er det også bestemt at antall trafikkstasjoner skal reduseres og både i Egersund og Mandal forsvinner trafikkstasjonen. I Flekkefjord fortsetter den, om enn noe redusert.

MEN DET er en alvorlig hake ved hele reformen – som flere har advart mot, men som ikke synes å gjøre nevneverdig inntrykk: Fagfolk i hopetall sier opp sine stillinger. Viktig kompetanse forsvinner fra en etat som mer eller mindre er i ferd med å gå i oppløsning, iallfall slik vi er vant til å Statens vegvesen. Statens vegvesen rapporterer i disse dager om situasjonen til regjeringen. De vurderer nå risikoen for å miste kjernekompetanse som svært stor – med alvorlige konsekvenser.

VÅR KOLLEGA, Stavanger Aftenblad, har tidligere skrevet om hvordan kompetansemangelen kan slå ut i praksis. Vegvesenet i Rogaland måtte nemlig avlyse byggeprosjekter fordi de ikke hadde nok folk til å håndtere anbudene. Regionavisen meldte om frustrerte entreprenører som ikke kunne bygge de planlagte gang- og sykkelstiene likevel.

DEN NYE organiseringen skal tre i kraft allerede fra nyttår av. 1800 jobber skal da overføres fra veivesenet til fylkene – i tillegg til at Statens vegvesen selv skal organiseres helt annerledes. For det første er dette en reform som trolig ikke sparer penger, fordi utgiftene bare blir flyttet, ikke fjernet. For det andre synes det som om endringene gjøres nærmest for endringenes del – uten å ta høyde for at blant annet kompetanse forsvinner. Dessuten – og kanskje aller viktigst: Den norske befolkning og ansatte i offentlig, men også i privat sektor, er luta lei reformer og arronderinger som tvinges ned over velfungerende organisasjoner.

VI TRENGER rett og slett snart en reformpause.

Artikkeltags