I GÅR formiddag gikk finansminister Jan Tore Sanner på Stortingets talerstol for siste gang som finansminister – iallfall i denne omgang. Han la frem et forslag til statsbudsjett for 2022 som vi allerede nå vet blir endret av en ny regjering. Da finansministeren var ferdig med sin fremleggelse, gikk statsminister Erna Solberg på talerstolen i nasjonalforsamlingen og meddelte representantene at hun og hennes regjering søker avskjed. I løpet av uken får vi en ny regjering, ledet av Jonas Gahr Støre.

SLIK ER systemet i Norge. Velgerne har talt – og en viktig del av demokratiet er at maktoverføringen går for seg på fredelig og ordentlig vis. Finansministeren har siden januar jobbet intenst med forslaget til statsbudsjett. Likevel har det en utrolig kort holdbarhetsdato. I løpet av kort tid skal en ny finansminister legge inn sine prioriteringer. Men det er ikke slik at vi får et fullstendig nytt statsbudsjett. Selv om vi får en ny regjering, vil det fremlagte statsbudsjettet danne grunnlaget for det som skal forhandles om på Stortinget frem mot jul.

I TILLEGG vet vi at den påtroppende regjering heller ikke har flertall i Stortinget. Det betyr at en ny finansminister må legge frem et budsjettforslag som gir grunnlag for forhandlinger med andre partier som skal sikre flertall for det økonomiske opplegget for neste år. Det er kjente toner i årets statsbudsjett for vår region. Penger til å betale den årlige regningen for 2006-veien over Kvinesheia, fornyelse av kjørestrøm til jernbanen og planlegging av flomsikring er gjengangere også i årets budsjettforslag. I tillegg blir CO₂-avgiften skrudd kraftig opp.

SKAL VI tro spekulasjonene på hvem som overtar som finansminister, ligger Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum godt an. Han har i valgkampen tatt til orden for ikke å øke skattenivået og heller ikke legge regningen for klimasatsingen over på forbrukerne. Hvordan en ny regjering totalt sett vil sette sitt preg på et revidert opplegg for 2022, vet vi ikke. Men vi vet at det som ble fremlagt av finansministeren i går formiddag, blir sterkt forandret. Slik er spillet.