Produksjon av strøm i Norge var på 157,1 TWh i 2021. Med netto eksport på 17,6 TWh En eksport på 11,2 %.

I 1.kvartal 2022 eksporterte Norge 7,3 TWh med strøm, mens det ble importert 3,5 TWh. Det tilsvarer en netto eksport på 9,67 %. Eksporten på 7,3 TWh er det høyeste nivået av eksport som er registrert i statistikken uavhengig av kvartal.

I debatten på NRK fra Arendal utalte Støre at eksporten var på 3 %. Det er klart at når vannmagasinene er nesten tømt kan vi bare eksportere 3 % og når de er tomme kan han si at det eksporteres 0 %. Når det først eksporteres strøm i store mengder for så å redusere eksporten når vannmagasinene er nesten tømt og påstå at vi eksporterer bare 3 % er misbruk av tall for å villede befolkningen.

Det er ikke strømkablene som er problemet det er organiseringen av strømmarkedet Nor Pol som er problemet. Politikerne har gitt fra seg styringen over strømmarkedet i Norge til fortvilelse for det norske folk og bedrifter. Dette er et system Høyre og Ap forsvarer og ønsker å fortsette med uten tanke for alle ulempene dette medfører for innbyggere og bedrifter i dette land.