Da har vi hatt møte med rådmann og administrasjonen. Vi har presentert våre dokumenter og overlevert disse til kommunen. Dette for å kunne bidra konstruktivt med opplysninger og fakta, som vi håper kan hjelpe administrasjonen i den viktige arbeidet de nå skal inn i.

Og sikre at vår opparbeidet kunnskap ikke blir stående ukjent og ubrukt.

Takk til rådmann og administrasjonen for denne muligheten!

MTA-planen fra Norsk Vind er på vei, dispensasjon i LNF-området, og søknad om økt effekt og utsatt byggefrist skal nå behandles av kommunen. Nå skal sakspapirene lages til politikerne, som så skal komme med sin innstilling på nyåret. Utrolig spennende tider!

Ønsker dere å påvirke utbyggingen av Skorveheia er det nå det gjelder. Prat med lokalpolitikerne, informer og bidra konstruktivt. Alle som blir berørt av utbyggingen må nå på banen. Fra byggefelt som blir berørt visuelt, turistforening, verneområdet, rovfugltrekk, Naturvernforbundet, turistnæringen, Smaabyen Flekkefjord osv, må kreve å bli hørt på nytt. Dette er siste sjanse til å påvirke utbyggingen av Skorveheia vindturbinpark.

Uten en skikkelig innsats nå er Skoveheia utbygd og i drift i nær fremtid.