Flyplassbrannbiler fra Egenes Brannteknikk sentrale i slokkearbeidet

Avinor sine egne brannmannskaper og flyplassbrannbiler levert fra Egenes Brannteknikk i Flekkefjord var sentrale i gårsdagens slokkearbeid på Sola flyplass.