Har etablert krisestab

Av

Kvinesdal kommune har etablert krisestab for å følge opp den videre håndteringen steinraset. Det er foreløpig ikke behov for evakuering.