Gå til sidens hovedinnhold

Stenger Kvinabadet, kinoen og Kvinesdalshallen

Artikkelen er over 1 år gammel

Kvinesdal kommune innfører en rekke begrensninger og tiltak, etter at kriseledelsen har hatt møte i ettermiddag. Blant annet stenges Kvinabadet for all aktivitet. Inntil videre gjøres ingen tiltak rundt barnehager og skoler.

Kriseledelsen i Kvinesdal kommune har i ettermiddag hatt møte vedrørende situasjonen knyttet til Korona-viruset.

Kommunen iverksetter tiltak for å forhindre smittespredning etter «føre var-prinsippet». Kommunen tar utbruddet av korona på høyeste alvor og iverksetter følgende tiltak:

- Kvinabadet stenges for all aktivitet inntil videre.

- Kino og kulturarrangement i kulturhuset er innstilt inntil videre

- Klubben «Innertier» er stengt for aktivitet inntil videre

- Kvinesdalshallen stenges inntil videre for all aktivitet

- Alle skolebygg holdes stengt etter skoletid

- Aktiviteter i Frivilligsentralen og aktivitetssenteret innstilles inntil videre

Skoler og barnehager stenges ikke

Barnehager og skoler i kommunen drives inntil videre som vanlig. Biblioteket holdes også åpent for publikum.

Lag, organisasjoner og bedrifter bes gjøre en grundig vurdering av om det er nødvendig å samles, selv om det er under 500 som skal delta. Kommunelegen påpeker at arrangement der gamle og unge møtes er en høyrisiko. På bakgrunn av dette oppfordrer vi til å ikke gjennomføre arrangement som ikke er strengt tatt nødvendig. Kommunen viser til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Begrensninger i tjenestereiser

Det skal ikke utføres tjenestereiser utenlands for kommunalt ansatte, inntil videre. Tjenestereiser innenlands avtales nærmere med overordnet leder. Planlagte kommunestyremøter avlyses inntil videre. Kriseledelsen vil jevnlig ha møter fremover for å følge situasjonen tett. Vi ber befolkningen følge folkehelseinstituttets sine anbefalinger nøye.

Kommunen vil kontinuerlig legge ut informasjon på hjemmesiden: www.kvinesdal.kommune.no og kommunens sosiale mediekanaler.