I FORRIGE uke bragte vi en oversikt over hvor mange ukrainske flyktninger de enkelte kommunene var villige til å ta imot. I saken kunne vi blant annet fortelle at Flekkefjord vil ta imot 200. Det er et stort antall mennesker, og det viser at det i Flekkefjord er både hjerterom og etterhvert også husrom. I går morges ble det store antall flyktninger til Flekkefjord omtalt som toppsaken på NRK, der rådmann Bernhard Nilsen fortalte om hvordan vi skal løse utfordringen.

I REPORTASJEN kunne vi blant annet lese følgende: Flekkefjord kommune har bare 9.000 innbyggere, men har sagt at de kan ta imot 200 ukrainske krigsflyktninger. Det er tre ganger så mange som deres andel av de 35.000 flyktningene regjeringen har bedt om i første omgang. Det vil si at sørlandskommunen tar imot det antallet som blir nødvendig dersom det skal bosettes 100.000 ukrainere i Norge. Dette har regjeringen varslet at kan bli aktuelt.

FOLK I hele landet har merket seg gjestfriheten fra Flekkefjord. I går formiddag tikket det inn tekstmeldinger til Agders redaksjon fra folk som har et noe mer distansert forhold til Flekkefjord sendte følgende melding: «Stolt, stolt, stolt!» Vi er helt enige. Det er en dugnad for menneskeverdet. Rådmann Bernhard Nilsen i Flekkefjord sier de bare må brette opp ermene og mener de skal klare så mange bosettinger. Hvordan vi takler utfordringene med bosetting av så mange nye mennesker, er hva som skal definere oss som nasjon for fremtiden.

ALLE KOMMUNER har vist både vilje og evne til å hjelpe. Ikke alle har sagt seg villige til å ta imot like mange som de er anmodet om å ta imot. I første omgang snakk om at Norge skal ta imot 35.000 mennesker som er på flukt fra krigens redsler. Men tallet kan øke dramatisk. Vi kan ende med en flyktningstrøm på over 100.000 mennesker til Norge. Dette er mennesker som rømmer fra dramatiske krigshandlinger og som opplever trolig det verste noen kan oppleve i sin liv, nemlig å måtte forlate sine hjem som senere blir ødelagt av bomber og raketter.