Stopp anleggsarbeidene for Buheii vindkraftverk umiddelbart!

Av