I DAGENS papiravis og i en reportasje på Agders nettavis i helgen, får lokale kirkeledere ut mot vaksinemotstand og konspirasjonsteorier. Kirkeledere fra de forskjellige trossamfunn i Flekkefjord har gått sammen om et felles opprop hvor de tar oppgjør mot det de kaller konspirasjonsteorier og feilaktig informasjon som spres tilknyttet pandemien og vaksinen.- Konspirasjonsteorier skaper frykt og unødvendig mistillit, forfekter de.

DET ER flott at kirkelederne tar så klart standpunkt i denne saken. Vi har sett andre steder i landet hvorledes koronaoppblomstring, smitte og død har rammet enkelte kristne miljøer der man har et helt forkvaklet syn på vaksinering og alt hva som hører til. – Vi er klar over at det blir spredd ulike konspirasjonsteorier mot covid19 og vaksinen. Dette skjer i mange ulike sammenhenger, ikke bare religiøse. Men som menighets- og forsamlingsledere kjenner vi på et ansvar for å ta avstand fra dette, uttaler Einar Christian Drange (menighetsprest metodistkirken), Christoffer Egeland (pastor pinsekirka), Anne-Lise Miraglia Hille (sogneprest Den norske kirke) Ove Nybø (pastor frikirken) og Per Stordrange (styreleder Bedehuset) i fellesskap.

INGEN SKAL være i tvil om hva de mener om saken, og ingen kan misforstå budskapet deres. - Vi kan ikke se eller finne noe bevis i Bibelen, i kirkens tradisjon, eller i vår fornuft for å ta til oss innholdet i de mange konspirasjonsteorier. Vi opplever disse konspirasjonsteoriene som grunnlagt utenfor virkeligheten og sannheten som vi søker å kjenne. Vi mener det er spekulativt og manipulerende når man spesielt bruker Gud og Bibelen til å lage egne teorier om covid19 og vaksinen, fremholder de. Det er et sterkt og klart budskap.

I HELGEN var det demonstrasjon i Kristiansand mot vaksinering og mot alle tiltak som er innført som følge av koronapandemien. Enkelte av demonstrantene opptrådte med gul Davidstjerne på jakkeslaget, for å sette seg selv i bås med jødene under krigen. Make til historieløst visvas skal man lete lenge etter. I talen ble det anbefalt at folk skulle si nei til «munnbind, testene, segregering, tvang og frykt» og advarte mot etablerte medier. Det farlige i dette er en historieløshet og en historisk revisjonisme som fornekter og minimerer Holocaust. Det øker faren for at grusomhetene fra 2. verdenskrig kan gjentas.