Store investeringer skal sikre fremtiden for Eramet

Hjørnesteinbedriften Eramet Norway avdeling Kvinesdal har nylig gjort store investeringer i forbindelse med ombygging av ovn 3 og et nytt røykrenseanlegg. Investeringen skal sikre høy driftstid og lavere utslipp.