– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være katastrofalt, ikke minst hvis barn plutselig springer ut i veien, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Nå oppfordrer han bilistene om å ta til vettet og ikke bruke skjermene under kjøring.

Halvparten blir forstyrret

Halvparten (48 prosent) av bilistene i gamle Vest-Agder, har opplevd at den interaktive skjermen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. Det viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige.

Av alle som har svart på spørsmålet, sier en tredjedel at dette førte til farlige situasjoner.

– Når sjåføren er uoppmerksom er det en høy risiko for ulykker. Dette er ikke minst alvorlig for foreldre som ofte har barn i bilen, sier Voll.

Selskapet vil slå hardt ned på skjermbruk i form av avkorting innen de rammene en har.

– Dette gjelder både mobil og berøringsskjerm. Vi vil alltid vurdere om dette går inn i kategorien grov uaktsomhet. Hvis svaret er ja, vil dette resultere i at vi avkorter erstatningen, advarer Voll.

På etterskudd

– Vi synes at både bilprodusenter og myndigheter er på etterskudd når det gjelder trafikksikkerhet og berøringsskjermer, sier Voll.

Han frykter at flere liv kan gå tapt og håper derfor at myndighetene kommer på banen med lover og regler, som kan begrense bruken under kjøring.