Store utgifter for ombygging av ferjeleier til elferjer

Fylkespolitikerne i Agder utfordres til i første omgang å sette av fem millioner til ombygging av ferjeleiene for ferjene til Andabeløy og Hidra.