OM NOKSÅ nøyaktig ett år skal vi igjen gå til valgurnene og velge våre likemenn til viktige kommunale og fylkeskommunale verv. Før den tid skal partiene nominere kandidater til sin lister – og det skal etter hvert bli en valgkamp der partier og kandidater skal gjøre sine hoser grønne for velgerne. Vi har gjort noen foreløpig undersøkelser blant politikere i noen av Agders dekningskommuner og mye tyder på at det kommer til å bli ganske kraftige utskiftninger av folkevalgte ved neste kommunevalg. Sentrale politikere med mange års erfaring takker nå for seg.

DET ER i utgangspunktet ikke farlig med utskiftninger. Faren, slik det fremstår i dag, er viljen til å la seg rekruttere til lokalpolitisk arbeid. Det som tidligere ble ansett som et ærefullt oppdrag på vegne av folk og kommune, er i dag kanskje mer forbundet med mye arbeid og ekstremt mye kritikk, ikke minst i sosiale medier der enkelte ser ut til å operere fullstendig uten filter. Dette har vi tatt opp gjentatte ganger på denne plass. Det som kunne ha vært en arena for gode demokratiske diskusjoner har dessverre utviklet seg til en verbal søppelkasse.

NETTOPP DET kan gjøre at mange kvier seg for å gå inn i politisk arbeid. Det at man blir utsatt for verbale angrep og hets for beslutninger man er med på, kan være en påkjenning både for den enkelte representant, men også for vedkommende nærmeste. Har man ikke evnen til å se bort fra angrepene, kan det gå ut over både ens egen evne og vilje til å ta beslutninger. Mange av oss har advart mot det vi kan kalle et Facebook-demokrati, der de som skriker høyest er de som får gjennomslag.

NÅR PARTIGRUPPENE i løpet av noen måneder skal sette sammen sine kandidater på valglistene, er det om å gjøre å finne frem til et tverrsnitt av befolkningen som skal representere oss i bystyrer og kommunestyrer. De som nå velger å takke for seg, har mange gjort en innsats gjennom mange perioder. Nytt politisk blod med nye tanker og ideer er ingen ulempe, så lenge vi finner frem til kandidater som er villige til å stille til valg. Kanskje er nettopp det den største utfordringen.