Store vannmengder i Sirdal gjør at kjørebro er oversvømt