Gå til sidens hovedinnhold

Stortingsvalget er et verdivalg!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er snart stortingsvalg og i dag ønsker jeg å slå et slag for verdier. For meg er valget denne gangen et verdivalg. Det er viktige verdier som står på spill. Det handler om mennesket i sin startfase, altså fosteret, barne- og ungdomstiden, støtte for å gi barna gode oppvekstmuligheter.

Også i den andre enden av livet, alderdommen – verdier om å gi en verdig alderdom, og gi livshjelp i den fasen. Ikke dødshjelp, men god livshjelp er verdier KrF står for.

Jeg synes når det gjelder familien; foreldreretten og frihet til å gjøre valg som foreldre, har dette med verdier å gjøre. Det være seg om foreldre vil sende barna i en kristen barnehage, eller en kristen grunnskole, det er snakk foreldreretten og frihet til å velge. Og det partiet som legger mest til rette for den sektoren og friheten der, er slik jeg ser det KrF.

Så er det områder hvor andre partier har en bedre politikk, det er det ærlig å si, men hos meg er det aller viktigste valget denne gangen VERDIER, hvordan vi tilrettelegger for barn og eldre.

Og en ting til; hvordan vi ser på våre medmennesker ut i den 3.verden. Jeg tenker på alle de som lider og trenger en håndsrekning fra oss som har det så godt. Også på dette området mener jeg at KrF er i front.

Jeg vil utfordre deg: Det ville jo vært ille om Kristelig Folkeparti skulle havne under sperregrensa og vi sitter igjen med 2 eller 3 representanter på Stortinget. Vi må komme over sperregrensa på 4%. Da må DU være med! Det er slike viktige verdier som står på spill og da må DU være med. Tenk en gang til og vurder om ikke du vil være med å dra i dette dugnadsprosjektet for KrF denne gangen, så vi sikrer KrF en framtid for landet vårt. For landet vårt trenger verdier som dette partiet står for.

Et politisk parti er ikke en menighet. Det er det viktig å understreke. Men at et politisk parti ønsker å løfte opp kristne grunnverdier og ønsker å ta vare på vår kristne kulturarv, der et gode for landet vårt, slik jeg ser det.

La meg oppsummere hvorfor KrF er viktig:

KrF kjemper for dem som trenger hjelpen mest. For barnas beste, for kontantstøtte, rett til barnehageplass og økt barnetrygd, for familiens valgfrihet, for en human innvandringspolitikk, for verdens fattige og forfulgte – for å nevne noe.

Godt valg til alle!