Gå til sidens hovedinnhold

Støtte til arbeidstakerne på Sira-Kvina kraftverk og lokalsamfunnet rundt industrien

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi i Kvinesdal kjemiske fagforening og LO i Lister hører om planene som ledelsen på Sira-Kvina har om å kvitte seg med egne ansatte innen vaktmesteroppgaver, renhold, transport og kranvedlikehold, og at de heller ønsker å leie inn disse tjenestene av eksterne firmaer, så reagerer vi sterkt.

Vår tanke går først og fremst til de som står i fare for miste jobben og ansettelsesforholdet sitt, og også opptjente rettigheter. Det står mye på spill for enkeltmennesket og lokalsamfunnet rundt, og ikke minst er det ekstremt tøffe tider for tillitsvalgte og ansattes representanter.

Vi er klar over at flere store bedrifter kan velge en slik løsning, dette for å redusere sitt eget personalansvar og flytte utgiftene til en annen post i regnskapet, fra «faste kostnader og til de såkalte «variable kostnadene». Men utgiftene er der uansett, så lenge dette er oppgaver som må bli gjort. Det er også påvist i de fleste tilfeller at det for en bedrift ikke blir billigere etter en outsourcing, og at konkurranseutsetting ikke har noe med effektivisering å gjøre, men at dette bare er en omfordeling.

Derfor er det viktig å avgjøre hvorvidt andre leverandører kan levere noe som er enten billigere eller bedre enn det virksomheten selv kan, og i denne forbindelsen må bedriften, sammen med de tillitsvalgte gå igjennom kostnadene de har i dag, og veie de opp mot en eventuell oustsourcing.

Når virksomheten setter bort oppgavene til andre selskap mister de samtidig kontroll på hvordan oppgavene blir utført, og samarbeid, tilhørighet og forbedringer blir fremmedord.

Er det slik at ledelsen på Sira-Kvina tror de vil få en økonomisk gevinst av dette?

På lengre sikt mister bedriften sårt tiltrengt kompetanse på oppgaver som de er avhengige av å få utført. Denne kompetansen er det nå underleverandørene som sitter på. Dette er en situasjon ingen bedrifter er tjent med, spesielt når kontrakter skal fornyes og reforhandles.

I slike situasjoner ønsker bedriften som regel og skaffe tilbake kompetansen de er avhengige av å eie selv.

Bedriften må da ty til det motsatte av outsourcing, nemlig insourcing eller innkontraktering som det heter på norsk. Dette kan også vise seg å bli vanskelig, og bedriften kan ende opp med at de må kjøpe opp underleverandørene, noe som er en krevende og dyr affære. Det er vel ingen bedrift som ønsker å komme i denne situasjonen.

Det som gjenkjenner en god og sunn bedrift, er en bedrift med trygge arbeidsplasser og faste ansatte i alle ledd. Hvor alle jobber sammen for å oppnå samme mål, en bedrift som ser på sine ansatte som en ressurs og ikke en utgift.

LO i Lister som representer LO-medlemmer i Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Sirdal, mener sammen med Kvinesdal kjemiske fagforening, at her må eierkommunene, sammen med tillitsvalgte og arbeidstakeres representanter, slå ring rundt de ansatte på Sira-Kvina kraftverk og sørge for trygge og gode ansettelsesforhold, for dem som faktisk skaper verdiene.