Strandpromenade og Elvegaten 16

Promenade langs Elva

Promenade langs Elva

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Agder hadde to godt skrevne artikler om saken fredag 28. august. Dette leserinnlegget er ment som en nærmere presisering av hvordan vi ser på saken.

Elvegaten 16 – før og etter.

Elvegaten 16 er i dag skjermet mot naboeiendommene på begge sider med fysiske skiller, og har derfor et eksklusivt uteområde mot sjøen, med tilhørende avlåst brygge. Dette er rimelig unikt i Flekkefjord sentrum.

Legges en offentlig tilgjengelig promenade på utsiden av denne eiendommen, vil eiendommen fullstendig skifte karakter, og bli avskiltet som strandeiendom.

Eiendommen vil være offentlig tilgjengelig hele døgnet, og ingen vil ha kontroll med bruk av verken promenaden eller bryggen. I bygget er det leiligheter i andre og tredje etasje som i dag ligger skjermet, men som med en strandpromenade vil få en annen hverdag.

At båtplassene skal være i behold har bare teoretisk interesse, så lenge hele sjølinjen er fritt tilgjengelig for alle. Vi ser ingen fordeler for Elvegaten 16 med en promenade, men vi ser derfor en rekke ulemper med endringen.

«Forhandlinger»

Det er feil å bruke ordet forhandlinger om det som har foregått. Vi var i utgangspunktet tilbudt kr. 100.000,-. Vi hadde så et møte med de tre i forhandlingsutvalget. De hadde tydeligvis ikke noe annet mandat enn å øke dette beløpet litt, noe vi ikke var interessert i. Etter dette fikk vi et skriftlig tilbud på kr 200.000,- fra utvalget, noe vi avslo.

Dersom Flekkefjord Kommune ville ha anlagt en offentlig brygge foran et bolighus på Svege med fin strandlinje, eller foran en hytte på Hidra med strandlinje, ville et tilbud om å få kr. 200.000,-, blitt sett på som en fornærmelse.

Situasjonen for Elvegaten 16 er ikke så ulik disse eksemplene. Vi ser på tilbudet på kr. 200.000,- som et forsøk på å får etablert et Mikkemus-tall. En null mindre, kr. 20.000,- ville vel vært for drøyt, samtidig som en null i tillegg kanskje hadde vært mer realistisk, verdiforringelsen tatt i betraktning. Fasit får vi senere.

Men før retten skal ta stilling til noen erstatning i det hele tatt, må den ta stilling til om det foreligger «samfunnsmessig nytte» som overstiger skadevirkningen. Vi vil mene at det er høyst tvilsomt om det i denne saken er grunnlag for i det hele tatt å fremme en ekspropriasjonssak.

Ved ekspropriasjon skal Flekkefjord kommune betale saksomkostninger for begge parter. Kommunen har advokater fra Tromsø, mens vi engasjerer en advokat i Oslo som er spesialist på eiendom. Så her vil tusenlappene flagre.

En utstrakt hånd fra oss.

For at kommunen skulle få bygge en promenade, tilbød vi at kommunen kunne gi Elvegaten 16 tre tinglyste parkeringsplasser mot vår eiendom på naboarealet tilhørende Flekkefjord Kommunebygg as, noe vi ser på som en rimelig kompensasjon. Vår tanke var at med en strandpromenade mister eiendommen vår kvalitet, mens med tre parkingsplasser kompenseres dette noe.

Flekkefjord kommune eier Flekkefjord Kommunebygg as 100 %, så dette er det fullt mulig å få til. Kommunen kan eventuelt instruere styret i selskapet i dette spørsmålet, eller om nødvendig skifte ut styremedlemmer som ikke vil spille på lag med kommunen.

Men dette er ikke vårt ønskesenario. Det var faktisk ment som en utstrakt hånd til kommunen. Men heller enn å få tre parkeringsplasser og promenade foran bygget, ønsker vi primært opprettholdelse av status quo, hvor vi beholder et eksklusivt uteområde mot sjøen, med tilhørende avlåst brygge.

Så får vi avvente hva Flekkefjord kommune gjør videre i saken.


Artikkeltags