Grunnet store nedbørsmengder i form av våt, tung snø og ising på kraftledninger er det fortsatt er stort strømbrudd i Øvre Sirdal som forventes vare gjennom helga. Agder Energi Nett legger fortløpende ut informasjon med kart over feil på www.aenett.no Nettselskapet har rettet mange høyspentfeil, men flere gjenstår.

Mange kraftledninger henger nå lavt grunnet snø og is eller ligger skadet på bakken.

Det medfører stor fare å komme i kontakt med strømledningene.

Grunnet strømbruddet og brudd på fiberforbindelser virker ikke nett eller mobiltelefoni i øvre Sirdal. Nødnett for nødetater og beredskapsorganisasjoner virker.

Vannforsyningen i kommunale ledninger fungerer, men høytliggende boliger/hytter som er avhengig av pumpestasjoner kan ha problemer med vanntilførsel. Avløp går nå i overløp grunnet manglende strøm til pumpestasjoner på ledninger som går til Handeland renseanlegg.

Sirdal kommune ber fritidsinnbyggere om å vurdere egen sikkerhet når de drar til hytta ettersom strømmen er borte, manglende telekommunikasjon, stor snøskerdfare og mulige problemer med vannforsyning.

Sirdal kommune følger situasjonen tett og har i dag hatt møte i beredskapsledelsen. Det har i dag også vært et koordinerende møte om bortfall strøm og telekommunikasjon i regi Statsforvalteren (Fylkesmannen i Agder).

Slik situasjonen er nå legger Sirdal kommune opp til drift i Øvre Sirdal barnehage og på Sinnes skule som normalt mandag 25. januar.